Kegiatan ILQO MUFRODAT

Kegiatan Ilqo Mufrodat. Dilaksanakan oleh SMP dan SMA.

Kegiatan Ilqo Mufrodat yaitu thalibat melakukan permainan menyusun sebuah paragraf menjadi teks cerita (لعبة ترتيب القصة).

Setiap halaqah dibimbing oleh masing-masing musyrifah kamar. Setiap halaqah dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama bertugas mengurutkan kalimat dalam paragraf sehingga menjadi satu kesatuan cerita yang padu, sedangkan kelompok kedua bertugas membacakan teks cerita lalu menjelaskan inti yang ada pada cerita, mereka diberikan kesempatan untuk menuliskan mufrodat gharibah (kosa kata yang asing), kemudian musyrifah menjelaskannya.

Masya Allah, baarakallahu fiikuna anak-anak shalihah semoga ilmunya berguna untuk diri, keluarga dan juga umat muslim.

======================================
Nuraida Islamic Boarding School
Membina Generasi Rabbani Berprestasi Menuju Ridha Ilahi
======================================

#salafi #mahadsunnah #pesantrenakhwatbogor #boardingschoolbogor #sekolahfavoritbogor #kajianmuslimah #muslimahcerdas #nasihatremaja #ilqo #belajarbahasaarab #mufrodat #mufrodatArab #latihanmufrodat

Facebook
Twitter
WhatsApp