IMAN SEBAIK-BAIK AMAL

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid Hisyam bin ‘Abdul Malik berkata, telah menceritakan kepada kami Syu’bah berkata, telah mengabarkan kepadaku Al Walid bin Al ‘Aizar berkata, Aku mendengar Abu ‘Amru Asy Syaibani berkata, “Pemilik rumah ini menceritakan kepada kami -seraya menunjuk rumah ‘Abdullah – ia berkata, “Aku pernah bertanya kepada Nabi ﷺ, “Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah?” Beliau menjawab,
“Salat pada waktunya.” ‘Abdullah bertanya lagi, “Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab, “Kemudian berbakti kepada kedua orang tua.” ‘Abdullah bertanya lagi, “Kemudian apa lagi?” Beliau menjawab, “Jihad fi sabilillah.” ‘Abdullah berkata, “Beliau sampaikan semua itu, sekiranya aku minta tambah, niscaya beliau akan menambahkannya untukku.”

(HR. Bukhari no 496, 2574, 5513 & HR. Muslim no 122)

#iman #islam #tauhid #kajianilmu #nasihatulama #belajaragama #bimbinganislam #muslimahhijrah #jauhisyirik #jauhizina #muslimcommunity #muslimahcerdas #ilmudanamal #pesantrenputri

Facebook
Twitter
WhatsApp