Bulan Dzulqa’dah Termasuk Bulan Haram

HATI-HATI!

Ibnu ’Abbas mengatakan, ”Allah mengkhususkan empat bulan tersebut sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci, melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar, dan amalan sholeh yang dilakukan akan menuai pahala yang lebih banyak.” (Latho-if Al Ma’arif, 207)

Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam bersabda,
”Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada dua belas bulan. Di antaranya ada empat bulan haram (suci). Tiga bulannya berturut-turut yaitu Dzulqo’dah, Dzulhijjah dan Muharram. (Satu bulan lagi adalah) Rajab Mudhor yang terletak antara Jumadal (akhir) dan Sya’ban.” (HR. Bukhari no. 3197 dan Muslim no. 1679).

Semoga Allah Ta’ala menjadikan kita sebagai salah satu hamba-Nya yang senantiasa menghormati ketetapan-ketetapan dan syariat Allah serta Rasul-Nya.

======================================
Nuraida Islamic Boarding School
Membina Generasi Rabbani Berprestasi Menuju Ridha Ilahi
======================================

#bulanharam #bulanhaji #bulandzulqadah
#boardingschoolbogor #sekolahfavoritbogor #sekolahkhususperempuan #kajiansunnah #infokajian #mahadsunnah #sekolahsunnah #ponpesbogor #penuntutilmu

Facebook
Twitter
WhatsApp